مركز راديوتراپی و انكولوژی صدرا، شماره تماس کلینیک: 37750582-025 شماره تماس بخش رادیوتراپی 37712825-025

مركز راديوتراپی و انكولوژی صدرا، شماره تماس کلینیک: 37750582-025 شماره تماس بخش رادیوتراپی 37712825-025

بیشتر زندگی کنیم...

بیشتر زندگی کنیم...

آزمايشگاه تشخيص طبی دانش، شماره تماس: 37758565-025

آزمايشگاه تشخيص طبی دانش، شماره تماس: 37758565-025

مرکز تصويربرداری پرتوطب آزما 3119-025، مرکز تصویربرداری تابش پرتو 37720085-025

مرکز تصويربرداری پرتوطب آزما 3119-025، مرکز تصویربرداری تابش پرتو 37720085-025

پيشرفت، تامين و افزايش سطح سلامت جامعه

پيشرفت، تامين و افزايش سطح سلامت جامعه

تشخیص به موقع و موثر در روند درمان

تشخیص به موقع و موثر در روند درمان


كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به كلينيك فرجاد مي باشد