بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي مركز صدرا(مدل High Energy الكتا انگلستان) در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

گروه تشخيصي درماني فرجاد در راستاي ارتقاي سطح سلامت جامعه اقدام به راه اندازي دستگاه دوم (دستگاه شتابدهنده خطي High Energy از شركت انگلستان)در بخش راديوتراپي مركز صدرا با هزينه اي بالغ بر 8.5 ميليارد تومان نموده است. مراسم بهره برداري از اين دستگاه روز پنجشنبه 94/11/15 مصادف با ايام الله دهه فجر در حضور جناب آقاي دكتر لاريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسلامي , جناب آقاي دكتر مظفري معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي استان قم و همچنين جناب آقاي دكتر لكسل رئيس هيئت مديره وبنيانگذار شركت الكتا ،جناب آقاي پل لينر دبير اول سفارت سوئد در تهران ، جناب آقاي مهندس فلاح مديريت شركت فناوري آزمايشگاهي وآقاي وليد فدل مدير منطقه اي خاور ميانه ي شركت الكتا  برگزار گرديد.

دكتر عليرضا رحيمي مديرعامل مركز صدرا در مراسم بهره برداري از دومين دستگاه راديوتراپي ضمن تشكر از حمايت هاي بي دريغ دانشگاه علوم پزشكي استان قم به تحليل و بررسي علل و عواملي كه منجر به راه اندازي اين بخش گرديد پرداخت.
وي به مراجعه بيماران براي درمان به شهرهاي اطراف و صرف هزينه هاي هنگفت اشاره نمود كه با احداث اين مركز از سال 89 سعي بر تامين نياز بيماران استان قم و البته استان هاي اطراف گرديده است كه ضمن تسريع امر تشخيص و درمان بيماران مبتلا به سرطان استان , هزينه هاي اضافي مراجعه به استان هاي ديگر نيز حذف گرديده است.

مديرعامل مركز راديوتراپي انكولوژي صدرا قم به راه اندازي بخش انكولوژي صدرا از ابتداي سال جاري نيز تاكيد نمودو يادآور شد كه بخش درمانگاه مركز با محوريت شيمي درماني با 9 تخت آماده خدمت رساني به بيماان است.

ازجمله موارد قابل توجه در سخنان ايشان پذيرش بيماران در بخش راديوتراپي طبق تعرفه دولتي مي باشد.

 

دكتر لاريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ضمن حضور خود در اين مراسم با ايراد سخنراني به تشكر و قدرداني از زحمات صورت گرفته در ايجاد مركز صدرا نمودند.

وي گفت:استان قم به دليل بي توجهي ها در زمان شاه كه عمد هم داشتند، در امور زيادي عقب ماندگي داشت كه بخشي از آن نيز مربوط به حوزه سلامت و بهداشت بود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي اضافه نمود كه بسياري از بيمارستان هاي ما قديمي بودند و زمينه براي گسترش اين حوزه مهيا نبود و لازم بود كه ساماندهي صورت گيرد.
ودولت نيز اعتبار لازم براي سرمايه گذاري نداشت و نياز بود كه بخش خصوصي در اين زمينه فعال شود و بايد رغبت در اين راستا به وجود مي آمد و در اين راستا جلسات مختلفي با خيرين گذاشته شد. دولت نيز اعتبار لازم براي سرمايه گذاري نداشت و نياز بود كه بخش خصوصي در اين زمينه فعال شود و بايد رغبت در اين راستا به وجود مي آمد و در اين راستا جلسات مختلفي با خيرين گذاشته شد.حتي با بانك ها هم وارد مذاكره شديم و خوشبختانه چند بيمارستان بازسازي شد و كار جديد هم، بيمارستان 1000 تختخوابي بود كه در قم ايجاد مي شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: اين پروژه بسيار مهمي است و در ايران به اين  وسعت پروژه درماني نداريم و از بانك پاسارگارد خواهش كرديم كه سرمايه گذاري كنند كه همت كردند و يك گروه مشاوره اي در نظر گرفتند و اقدامات كار را نيز انجام دادند.
لاريجاني گفت: زمين 100 هكتاري نيز آماده شد و اميدواريم شروع عمليات در چند فاز آغاز شود و اين يك كار پايه اي براي قم است و كمبودها را جبران مي كند.
وي افزود: از اينكه شنديم در اين مركز هم دستگاه دوم راه اندازي شد تا بيماران با سرعت و دقت بيشتري درمان شوند، قدرداني مي كنم و اميدواريم گام هايي كه برداشته شده منجر به تقويت زنجيره خدمات پزشكي استان شود و نيازي به سفر به تهران و جاهاي ديگر نباشد.

 

دكتر مظفري معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي استان قم با حضور در مراسم بهره برداري دستگاه دوم مركز صدرا در طي ايراد سخنراني گفت:بعد از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد اقدامات بسيار خوب و گسترده اي در زمينه درمان و بهداشت صورت گرفت.
وي گفت: يكي از اقدامات صورت گرفته طرح تحول نظام سلامت بود كه در مسير اجراي آن برنامه ريزي گسترده اي در حوزه سلامت و بهداشت انجام گرفت.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي قم با اشاره به به مشكلات اعتباراتي كشور گفت: با وجود اين مشكلات اما شاهد راه اندازي دومين دستگاه راديوتراپي در استان هستيم و تفاهم نامه اي نيز با اين مركز امضا شد كه بتوانند با تعرفه هاي دولتي خدمات ارائه دهند.
وي افزود: تا قبل از افتتاح اين مركز بايد بيماران به ديگر شهرها و استان ها مي رفتند كه با راه اندازي مركز درماني صدرا شاهد رفع مشكلات بيماران در اين حوزه هستيم.
وي بيان داشت: در خصوص طرح تحول استان قم تنها كلانشهر و استاني است كه در طرح بهداشت پوشش صددرصدي دارد و همه استان تحت پوشش اين امر هستند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي قم گفت: خدمات بهداشتي در 11 بسته ارائه مي شود كه با ارائه اين مراكز وضعيت زندگي مردم بسيار متفاوت خواهد شد.

 

 

جناب آقاي دكتر لاريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

جناب آقاي دكتر عليرضا رحيمي مديرعامل محترم مركز صدرا

 

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي 

جناب آقاي لكسل رئيس هيئت مديره و بنيانگذار شركت الكتا

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 

جناب آقاي مهندس فلاح مدير عامل شركت فناوري آزمايشگاهي

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

جناب آقاي دكتر ندايي مسول بخش فيزيك مركز صدرا

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي 

 

 

جناب آقاي دكتر مظفري معاونت محترم بخش درمان دانشگاه علوم پزشكي استان قم

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 

 

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 

 

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 

 بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 

 

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 

 

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

بهره برداري از دومين دستگاه شتابدهنده خطي در حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

بهره برداري -دستگاه الكتا صدرا-فرجاد-دكتر لاريجاني-فناوري آزمايشگاهي-لكسل- ,

© تمام حقوق مادی و معنوی این سامانه برای گروه تشخیصی درمانی فرجاد محفوظ بوده و استفاده از مطالب و محتوای سایت، تنها با درج لینک مستقیم به آن مطلب مجاز است.