معرفی مرکز پرتو طب آزما

مرکز تصویر بردار ی پزشکی پرتو طب آزما در زمستان سال ۱۳۸۰ به عنوان  اولین مرکز تصویربرداری پزشکی در استان قم با همکاری اداره کل تعاون آن زمان در استان قم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم فعالیت خود را آغاز نموده است. این مرکز بیش از ۱ دهه تنها مرکز ارائه دهنده خدمات تصویربرداری  MRI  و CT.Scan  بطور تخصصی و با استفاده از به کار گرفتن برترین دستگاه های تشخیصی رایج در جهان در کنار یک تیم مجرب پزشکی ونیروهای ماهر انسانی بوده است .

شــــــــــــــــــــعار ما

طرحی نو برای ارتقای سلامت

خدمــــات پرتو طب آزما