دومین جلسه روش حل مسئله

تاریخ جلسه: 1399/05/07

موضوع جلسه: تحلیل صورت مسئله

مدیر جلسه: جناب مهندس مهدی مشایخی

با حضور جمعی از کارمندان گروه تشخیصی درمانی فرجاد

 

تحلیل صورت مسئله:

بدون شک مهمترین گام جهت حل مسئله، تعریف صورت مسئله می باشد. در صورتی که صورت مسئله به درستی درک شود می توان در کوتاه ترین زمان ممکن و با استفاده از کارآمدترین ابزارها بهترین راه حل را جهت مرتفع نمودن مشکل یا مسئله مذکور ارائه داد.

 

 

 

نحوه ی عملکرد دیاگرام دانکر:

هدف از حل هر نوع مسئله، رسیدن از شرایط حال حاضر به شرایط مطلوب می باشد. در دیاگرام دانکر ابتدا مسئله به صورت کلی تعریف می شود. سپس دو نوع راه حل کلی پیش روی ما قرار می گیرد. اول اینکه راه حل جزئی تری جهت رسیدن به شرایط مطلوب پیشنهاد و بررسی شوند. دوم اینکه بدون نیاز به دستیابی به شرایط مطلوب، شرایط بهتری جهت پیشبرد امور با وجود آن مسئله مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند.

در ادامه برای هر کدام از این سرشاخه ها، موارد جزئی تری ارائه می شوند تا بهترین راه حل به اجماع رسد.

نکته بسیار مهم این است که پیش از ترسیم دیاگرام دانکر یا هر نوع دیاگرام دیگری، می بایست از حضور افراد آشنا به آن مسئله بهره برد و یا حداقل از مشورت آنان استفاده کرد.

 

برای مشاهده تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید.