دکتر محمد فاضل کیا (فاکر)

فوق تخصص هماتولوژی انکولوژی

مدارک تحصیلی : 

دکتری پزشکی

دانشنامه فوق تخصصی هماتولوژی-انکولوژی

 

سوابق کاری :

گذراندن 6 سال طرح فوق تخصصی

کاردرمطب آزاد

کار در درمانگاه مرکز فرجاد

2 سال آموزش پزشکی دانشگاه قم در سالهای 87 و 88  

 

 

سوابق پژوهشی :

بررسی میکرومتاستازهای کانسر کولون و ارتباط با stage کانسر کولون

 

زبان انگلیسی:

 درحد مطالعه متون علمی