دکتر حسین صالحی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

مدارک تحصیلی :

پزشک عمومی دانشگاه تهران ورودی سال 1364

دکترای تخصصی داخلی دانشگاه کرمان ورودی سال 1384

فوق تخصص گوارش دانشگاه بقیه الله ورودی سال 1390

 

 

سوابق پژوهشی :

پایان نامه دوره پزشکی عمومی با موضوع پانکراتیت مزمن

پایان نامه ی دوره ی تحصیلی دکترای تخصصی با موضوع استئوپورز

 

 

زبان انگلیسی :

تسلط نسبی