دکتر امیر داودآبادی فراهانی

فوق تخصص روماتولوژی

مدارک تحصیلی :

 بورد تخصصی بیماریهای داخلی

بورد فوق تخصصی روماتولوژی بالغین

 

سوابق کاری :

متخصص داخلی شهرقم .بیمارستان ولیعصر سال 95-96

روماتولوژیست شهرهای دزفول وقم

 

دوره های آموزشی :

دوره دستیاری تخصص داخلی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 89-93

دوره دستیاری فوق تخصص روماتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی ایران-تهران 96-98

 

عضویت :

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

عضو انجمن روماتولوژی ایران

عضو انجمن گوارش و کبد ایران

 

سوابق پژوهشی :

-رتینوپاتی دیابتی و عوامل خطرساز آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت مرکز آموزشی- درمانی کامکار شهر قم

-ارتباط معيار فعاليت لوپوس اريتماتوي سيتميك( SLEDAI) با سطح اسید اوریک سرم در بيماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک

 -مقايسه تغييرات اولتراسونيك تاندون آشيل و تعيين عوامل مرتبط در بيماران دياليزي مزمن و غير دياليزی

-مقایسه اثر درمانی اسوالین با پیاسکلدین وپلاسبو در بیماران مبتلا به استئوآرتیت زانو 

-Prevalence and Risk factors of Diabetic Retinopathy in patients referred to Diabetes Clinic, Qom, Iran