دکتر هادی مومنی نژاد

طب فیزیکی و توانبخشی

مدارک تحصیلی : 

طی دوره ی پزشکی عمومی در دانشگاه آزاد تهران (۷۵_۸۲)

طی دوره تخصصی دوره دستیاری تخصصی رشته طب فیزیکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز (۹۱-۹۴)

 

سوابق کاری :

کار دربیمارستان نکویی (سال۹۵ تاکنون)

کار در بیمارستان گلپایگانی (۹۸ تا کنون)

کار در درمانگاه حضرت بقیه الله (۹۷ تا کنون)

کار در مطب شخصی واقع در قم (سال۹۸ تاکنون)

گذراندن طرح پزشکی عمومی در دزفول(۸۳-۸۴) و ضریبK  تخصص در بیمارستان امام رضا کرمانشاه ونکویی قم (۹۴-۹۶)