دکتر محمد ملکی

پزشک عمومی

مدارک تحصیلی : 

دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران _تهران

 

سوابق کاری :

۲۰سال سابقه کار تمام وقت در بیمارستان های ولی عصر و امام رضا در اورژانس و درمانگاه

 

دوره های آموزشی :

دارای مدرک MMT از دانشگاه علوم پزشکی قم