دکتر سمیه رادی

پزشک عمومی

مدارک تحصیلی :

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه اصفهان سال 1386

 

سوابق کاری : 

موسس مرکز درمان سومصرف مواد رویای سبز از سال ۹۱

درمانگاه مهراد از سال۸۷ الی ۹۰

بیمارستان اطفال خرمی از سال ۹۰ الی ۹۲

درمانگاه آل مرتضی از سال ۹۵ الی ۹۷

مرکز سلامت چمران خیابان خیام و مرکز سلامت شهرک فاطمیه از سال ۹۶ الی ۹۸