دکتر لادن رضایی عدل

بیماری های قلب و عروق

مدارک تحصیلی :

متخصص قلب و عروق

 

سوابق کاری :

 • بیمارستان مرکز قلب تهران
   
 • بیمارستان امام خمینی تهران
   
 • مرکز بهداشت شهید احمدی
   
 • مرکز بهداشت شهید دادوش
   
 • بیمارستان امام حسین تهران
   
 • بیمارستان لقمان تهران
   
 • بیمارستان طالقانی تهران
   
 • بیمارستان شهید مدرس تهران
   
 • بیمارستان کامکار عرب نیا
   
 • بیمارستان شهید بهشتی
   
 • تنها متخصص قلب خانم در قم که اکوکاردیوگرافی جنین انجام می دهد.

 

عضویت :

 • انجمن اترواسکلروز ایران
   
 • انجمن قلب ایران
   
 • انجمن نارسایی قلب ایران

 

سوابق پژوهشی :

 • بهترین روش کنترل فشارخون در ایرانیان
   
 • تشخیص زودهنگام نارسایی کلیه در بیمارانی که آنژیوگرافی میشوند
   
 • ارتباط بین ارتقا سلامت و شدت تنگی عروق کرونر
   
 • مرگ ناگهانی قلبی در ورزشکاران کشتی گیر
   
 • ارتباط بین شدت پرتودرمانی و بیماری قلبی ناشی از آن
   
 • میزان مرگ و میر قلبی ناشی از سرطان سلول کوچک ریه
   
 • ارتباط بین مصرف حشیش و کاهش ضربان قلب