امیرعلی کریمی

جراح ارتوپد و فلوشیب فوق تخصصی جراحی زانو

مدارک تحصیلی : 

  • جراح و متخصص ارتوپد از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • فلوشیپ فوق تخصصی جراحی زانو از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • دوره فلوشیپ کوتاه مدت جراحی زانو از اتریش
  • دوره فلوشیپ کوتاه مدت جراحی لگن از اسپانیا

 

سوابق کاری :

سابقه کار ارتوپدی و جراحی زانو و لگن از سال 1385 تاکنون

همکاری با فدراسیون ورزشی و درمان آسیب های ورزشی

 

دوره های آموزشی :

همکاری آموزشی با دانشگاه علوم پزشکی قم از سال1385 تاکنون

همکاری آموزشی با دانشگاه علوم پزشکی آزاد

 

عضویت :

عضو انجمن جراحان زانو ایران ISKAST

 

سوابق پژوهشی :

مقالات علمی جراحی زانو

عضو مرکز تحقیقات شرکت مدکتای سوییس مسئول بخش R & D