سونوگرافی شکم و لگن

آمادگی های لازم جهت انجام سونوگرافی شکم و لگن :

بیمار گرامی لطفا به نكات زیر توجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

از داروخانه 6 عدد قرص دایمیتیکون تهیه نمایید.

 روز قبل از انجام سونوگرافی در وسط هروعده غذا 2 عدد قرص دایمتیکون جویده شود..

از روز قبل غذاهای نفاخ مانند سبزی، میوه، لبنیات و غذاهای چرب مصرف نشود.

با 8 ساعت ناشتایی مراجعه نمایید. (نوشیدن مایعات به جز شیر، نوشابه و دوغ الزامی است)

 

توجه :

بهمراه داشتن سونوگرافی قبلی الزامی است.