گالری تصاویر

کارگاه آموزشی روش های بهبود تصاویر OPG

روز پزشک سال 1401

نوزدهمین جلسه بارش افکار

هجدهمین جلسه بارش افکار

هفدهمین جلسه بارش افکار

کلاس آموزشی اصول نظافت و بهداشت

شانزدهمین جلسه بارش افکار

پانزدهمین جلسه بارش افکار

چهاردهمین جلسه بارش افکار

سیزدهمین جلسه بارش افکار

دوازدهمین جلسه بارش افکار

برگزاری اردوی رفاهی فرجاد شهر تاریخی دزفول _ اسفند ماه 1400

توموربرد سرطان رکتوم اسفند ماه 1400

برگزاری اردوی رفاهی فرجاد روستای ابیانه _ کویر ابوزید آباد

برگزاری اردوی رفاهی فرجاد دریاچه سقالکسار _ مرداب سراوان

تومور بورد سرطان پروستات بهمن ماه 1400

عقد تفاهم نامه همکاری میان فرجاد و دانشگاه شهاب دانش

انتخابات نماینده کارکنان

کارگاه آموزشی اصول سخنوری و فن بیان

دوره آموزشی مهارت های ارتباط بامراجعین