پرسنل طب آزما

حسین جلیلی عزیز

سوپروایزر

شروع همکاری: 80/11/01

فتح الله امانی

معاونت امور پشتیبانی

شروع همکاری: 80/11/01

محمد احمدآبادی

متصدی اطلاعات

شروع همکاری: 80/11/01

فاطمه آرامی فرد

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 97/01/01

محسن آزادی

متصدی خدمات

شروع همکاری: 93/04/01

معصومه اسدی نوید

تایپیست لاتین

شروع همکاری: 95/06/01

طاهره اسدی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 83/06/01

جواد آقامحمدی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 91/10/09

مرضیه امیری

سوپروایزر

شروع همکاری: 84/06/19

سمیه اوتادی

منشی بخش

شروع همکاری: 95/10/15

الهام اویسی فردوئی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 95/10/15

حکیم بحرانی

راننده

شروع همکاری: 88/10/13

مهشید قهرمانی پور

پرستار

شروع همکاری: 89/03/01

مریم بخشی بیدگلی

مددکار

شروع همکاری: 81/11/10

زهره بیطرفان

مشاور امور مالی

شروع همکاری: 81/05/07

اکرم ترابیان

کارشناس فنی

شروع همکاری: 98/02/01

مهدی حاج مبینی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 92/03/01

مریم حاجی

کارشناس حسابداری

شروع همکاری: 86/01/22

حجت درویشی شبانکاره

کارشناس فنی

شروع همکاری: 90/01/22

لیلی دیدار

صندوقدار

شروع همکاری: 85/03/06

محسن رزاقی

صندوقدار

شروع همکاری: 97/03/20

عبدالله رحیمی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 95/03/05

زینب رهبری

کارشناس فنی

شروع همکاری: 95/05/06

طیبه رئیس رجبی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 98/02/01

طاهره شفیعی هفتادر

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 97/04/01

زینب صالحی

تایپیست لاتین

شروع همکاری: 91/10/16

محسن عبدالملکی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 94/02/01

مریم عبداللهی مقدم

کارمند اسناد پزشکی

شروع همکاری: 91/10/25

محمدجواد عرب خزائلی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 94/03/01

نوریه علیزاده

پرستار

شروع همکاری: 89/04/03

سارا غفوری

تایپیست فارسی

شروع همکاری: 96/12/01

رحیمه غلامی

پرستار

شروع همکاری: 95/01/15

مرضیه کجانی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 95/01/01

مرحوم تقی کشاورز

 

یادش همیشه گرامی باد

اعظم گلی

تایپیست لاتین

شروع همکاری: 95/01/15

وحید معصومی

متصدی خدمات

شروع همکاری: 95/10/06

مسعود نیازمند

متصدی انبار

شروع همکاری: 89/09/01

نرگس همایونی

منشی بخش

شروع همکاری: 95/07/01

آسیه یعقوبی نادر

پرستار

شروع همکاری: 92/05/01

مرحومه فهیمه صادقی

 

یادش همیشه گرامی باد

سمیرا میرزائی

منشی بخش

شروع همکاری: 99/05/01

فاطمه بستانی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 99/09/01

سمیه فاتح ارباستان

متصدی نوبت دهی

شروع همکاری: 88/10/16

جواد بقایی برزآبادی

متصدی خدمات

شروع همکاری: 92/11/22

راحله وثوق نیا

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 96/01/15

فاطمه مشهدی مهر

رئیس امور مالی

شروع همکاری: 90/05/17

محمدرضا امانی نژاد

کارشناس مسئول فنی مهندسی

شروع همکاری: 86/01/01

فاطمه سادات آذرهوشنگ

متصدی نوبت دهی

شروع همکاری: 96/01/01

فاطمه رحمتی نیا

فاطمه رحمتی نیا

پرستار

شروع همکاری : 1400/01/05