کلیه، مثانه و پروستات

سونوگرافی کلیه، مثانه، پروستات :

بیمار گرامی لطفا به نكات زیر توجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  1. با 4 ساعت ناشتایی مراجعه نمایید.
  2. آب و مایعات فراوان مصرف کنید .

توجه :

بهمراه داشتن سونوگرافی قبلی الزامی است.