پرسنل تابش پرتو

زهره آقاجانی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 92/11/25

مرحوم حامد امانی نژاد

 

یادش همیشه گرامی باد

مریم امیری

پرستار

شروع همکاری: 91/12/12

سهیلا براتی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 93/12/01

اعظم خانی

رئیس اداره امورمالی

شروع همکاری: 92/02/01

قدسیه سادات خوش بین

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 95/01/15

فهیمه دوست کافی

پرستار

شروع همکاری: 89/10/25

اسماعیل رشیدی شایگان

تکنسین تاسیسات

شروع همکاری: 95/04/01

مجید زمانی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 97/02/15

مستوره صادقیان فرد

منشی بخش

شروع همکاری: 94/08/01

زهرا عزیزی

کارشناس حسابداری

شروع همکاری: 94/01/01

الهام علیخانی

سوپروایزر

شروع همکاری:85/12/07

معصومه عیوضی

صندوقدار

93/09/01

نجمه فقیه

سوپروایزر

شروع همکاری: 93/11/06

معصومه کجانی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 96/03/01

زهرا کریمی

تایپیست لاتین

شروع همکاری: 91/12/01

سارا مومنی

منشی بخش

شروع همکاری: 96/08/01

محمد نوری حامد

صندوقدار

شروع همکاری: 91/11/10

عطیه نیکوبیان رکنی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 93/12/01

مرضیه هادی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 98/02/01

محسن دوست کافی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 98/09/09

فاطمه زند

منشی بخش

شروع همکاری: 99/07/01

سیده ریحانه میرفرجود لنگرودی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 92/03/16

لیلا جانعلی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 92/09/01

زهرا رضایی ندیم

منشی بخش

شروع همکاری: 99/08/01

یوسف رضائی ندیم

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 90/03/24

مجید بردبار هفت چشمه

متصدی خدمات

شروع همکاری: 94/08/12

ارسلان خلیلی

متصدی خدمات

شروع همکاری: 95/02/01

سیده فاطمه موسوی

متصدی نوبت دهی

شروع همکاری : 92/11/01

مهدی نادعلیان

راننده

شروع همکاری: 99/07/19

جلیل شهبازپور

کارشناس رادیولوژی

شروع همکاری: 1400/08/24

محسن عزیزی

متصدی خدمات 

شروع همکاری: 1400/05/16