سونوگرافی NB-NT

سونوگرافی NT و NB :

بیمار گرامی لطفا به نكات زیر توجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  • سن حاملگی مناسب برای انجام این نوع سونوگرافی، از هفته 11 تا هفته 13 و 3 روز حاملگی می باشد .
  • همراه داشتن و استفاده از مواد شیرین و قندی، 15 الی 30 دقیقه قبل از انجام سونوگرافی الزامی می باشد.

 

نکته بسیار مهم :

حداکثر 24 ساعت پس از انجام سونوگرافی NT,NB فرصت دارید تا جواب سونوگرافی خود را جهت انجام آزمایش خون به آزمایشگاه ببرید.

بهمراه داشتن سونوگرافی قبلی الزامی می باشد.