سونوگرافی آنومالی

سونوگرافی آنومالی :

بیمار گرامی لطفا به نكته زیر توجه فرمایید در غیر اینصورت از پذیرش شما معذوریم :

سن حاملگی مناسب برای انجام این نوع سونوگرافی، از هفته 17 تا هفته 22 حاملگی می باشد.

بهمراه داشتن سونوگرافی قبلی الزامی می باشد.