آمادگی های لازم قبل از سونوگرافی آنومالی

"برای دریافت نوبت سونوگرافی اینجا کلیک کنید"

بیمار گرامی برای پذیزش سونوگرافی آنومالی به نكات زیر توجه فرمایید در غیر اینصورت از پذیرش شما معذوریم

آمادگی های لازم قبل از سونوگرافی آنومالی:

  1. سن حاملگی مناسب برای انجام این نوع سونوگرافی، از هفته 17 تا هفته 21 حاملگی می باشد.
  2. بهمراه داشتن سونوگرافی قبلی الزامی می باشد.

 

سونوگرافی قم:

مرکز تصویربرداری پرتوطب آزما:

  قم، بلوارامام موسی صدر، بین کوچه 63 و 65، مرکز پرتو طب آزما، پلاک ۲۸۰، ساختمان طب آزما- کدپستی : 3719639486

  025-3119

  025-36634978


مرکز تصویربرداری تابش پرتو:

 قم، خیابان 19دی (باجک)، کوچه 10، ساختمان فرجاد، طبقه دوم- کدپستی : 3713615760

 025-3191

 025-31915012