نشریه فرجاد (شماره 5)

 

 • Intussusception
 • دکترعلی بزم – متخصص جراحی عمومی، رئیس بیمارستان ولیعصر
 • دکتر مریم مشایخی – رادیولوژیست، مسئول فنی بخش MRI مرکز تصویربرداری پرتوطب آزما

 

 • یافته های سی تی اسکن مغزی در مبتلایان به CVA
 • دکتر سعید نقیبی و دکترامیرحسین هاشمی عطار - استادیاران رادیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
 • دکتر غلامرضا مالک زاده – استادیار نورولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
 • دکتر لعیا ضرابی – پزشک عمومی

 

 

 • هایپرپلازی آندومتر
 • دکتر فیروزه احمدی – متخصص رادیولوژی، استادیار بخش تصویربرداری پژوهشکده رویان
 • مریم جوام – کارشناس مامایی، پژوهشکده رویان

 

 • گزارش موردی
 • دکترعلیرضا ظهیری – رادیولوژیست بخش ام ار ای بیمارستان قائم کرج

 

 

 

 

 

 • سی تی اسکن 4 بعدی
 • دکترحسن ندایی – استادیار رادیوتراپی انکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • منصوره نبوی – دانشجوی کارشناسی ارشد پرتوپزشکی