نشریه فرجاد (شماره 7)

 

 

 

 

 

 

 

  • مقایسه یافته های MRCP با ERCP در بیماران مبتلا به کلستاز
  • دکترمحمدسبحان اردکانی – استادیار رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
  • دکترمحمود باغبانان – استادیار گاستروانترولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
  • دکترمحمد پارچه باف بیدگلی – دستیار رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

  • تست D-Dimer
  • دکترعلیرضا رحیمی – دکترای علوم آزمایشگاهی آزمایشگاه دانش
  • مهندس پری کشاورز – بخش علمی شرکت پیشروتشخیص فردا

 

  • تشخیص شما ؟
  • دکتر مریم مشایخی – رادیولوژیست، مسئول فنی مرکز