دکتر زهرا رضایی

متخصص رادیولوژی

مدارک تحصیلی : 

 

 • Medical doctor (MD) Isfahan university of Medical science
 • Speciality – Radiology Tehran university of Medical science
 • Clinical fellowship in CT scan (whole body) 2001 (for 9 months) Tehran university of Medical science
 • Observer fellowship in MRI (whole body) 2005 (for 3 months) Ghent university
 • Color dupler ultrasound (3 months) Iran University of medical science

 

 

 

سوابق کاری :

 • همکاری با دانشگاه علوم پزشکی قم از سال 1369 بعنوان پزشک عمومی و ازسال 1372 بعنوان متخصص
 • یکی از موسسین و مسئول فنی مراکز تصویربرداری طب آزما و تابش پرتو
 • مسئول فنی بخش سی تی اسکن مراکز مذکور
 • سابقه ی طولانی در سونوگرافی تخصصی ازجمله کالرداپلر و سونوهیستروگرافی
 • کار در بخش سی تی اسکن و ام آر آی (حدودا20 سال)
 • مسئول فنی مراكز تصويربرداری فرجاد

 

 

 

دوره های آموزشی :

 

 • Small course in MRI physics Erlangen Germany 2007
 • ERASMUS courses CNS, MSK , Multislice CT Scan
 • (ECR (European congress radiology

 

 

عضویت :

 • عضوانجمن رادیولوژی ایران
 • عضو انجمن رادیولوژی اروپا

 

 

 

سوابق آموزشی و پژوهشی :

 • چاپ مقالات متعدد در نشریه داخلی گروه فرجاد
 • مشارکت در پایان نامه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
 • برگزاری توموربرد و کنفرانس های علمی فرجاد
 • برکزاری کنفرانس های علمی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی قم

 

 

 زبان انگلیسی :

 • تسلط کامل به زبان انگلیسی

 

 مقالات :

برای مشاهده کلیپ های سرکار خانم دکتر رضایی، لطفا اینجا کلیک کنید.