دکتر عصمت مهدوی

متخصص رادیولوژی

مدارک تحصیلی :

متخصص رادیولوژی (دانشنامه تخصصی رادیولوژی)

 

سوابق کاری :

17 سال سابقه کار در بیمارستان ولیعصر (عج)، مرکز طب آزما و تابش پرتو و مطب شخصی در قم