دکتر عصمت مهدوی

متخصص رادیولوژی

 

مدارک تحصیلی : 

متخصص رادیولوژی ( دانشنامه تخصصی رادیولوژی )

 

سوابق کاری : 

17 سال سابقه کار در بیمارستان ولیعصر (عج) ، مرکز طب آزما و تابش پرتو و مطب شخصی در قم