دکتر عصمت مهدوی

متخصص رادیولوژی

مدارک تحصیلی :

متخصص رادیولوژی ( دانشنامه تخصصی رادیولوژی )

 

سوابق کاری :

17 سال سابقه کار در بیمارستان ولیعصر (عج) ، مرکز طب آزما و تابش پرتو و مطب شخصی در قم