اینترونشن (بیوپسی)

بخش اینترونشن به صورت تخصصی و با مجهز شدن به دستگاه RF مدل Mygen M-۲۰۰۴ و بكارگیری آن به عنوان روشی نوین در درمان غیرجراحی تومور ها به خصوص متاستازهای كبدی، درمان واریس و... سعی دارد تا در مسیر سلامت گامی موثر و هدفمند بردارد.

 

پروسیجرهای اینترونشنال رادیولوژی مربوطه كه در این مركز قابل انجام می باشد:

 1. بیوپسی ارگانها و ضایعات نئوپلاستیك (كبد، پانكراس، طحال، استخوان،...)
   
 2. درناژ پركوتانئوس ابسه، بایلوما، كله سیستومی، آسیت
   
 3. درمان پركوتانئوس كیست هیداتید
   
 4. تعبیه پورت صفاقی (جهت تخلیه اسان موارد اسیت مقاوم در منزل یا مطب پزشك)
   
 5. بلوك گانگلیون عصبی سلیاك (جهت كنترل درد كنسرهای پانكراس و قسمتهای فوقانی شكم و پانكراتیت مزمن)
   
 6. بلوك گانگلیون عصبی هیپوگاستریك فوقانی و ایمپار (جهت كنترل درد ناشی از كانسرهای لگنی)
   
 7. رادیوفركوئنسی و كمیكال ابلیشن و Cementoplasty در متاستازهای دردناك استخوانی
   
 8. درمانهای Ablative در تومورهای اولیه و متاستاتیك كبدی (شامل رادیوفركوئنسی ابلیشن و كمیكال ابلیشن)
   
 9. رادیوفركوئنسی ابلیشن و امبولیزاسیون شریان طحالی (جهت كنترل هیپراسپلنیسم و اسپلنومگالی)


نمونه برداری - بیوپسی - اینترونشن (بیوپسی) - بیوپسی - نمونه بردازی پزشکی قم - نمونه برداری پزشکی - نمونه برداری قم - اینترونشن قم - بیوپسی قم - نمونه برداری دکتر نظری قم - نمونه برداری پزشکی فرجاد - نمونه برداری فرجاد - گروه تشخیصی درمانی فرجاد - فرجاد قم
 

برای مشاهده تعرفه های نمونه برداری  کلیک کنید.

 

اینترونشن (بیوپسی) قم:

مرکز تصویربرداری پرتوطب آزما:

  قم، بلوارامام موسی صدر، بین کوچه 63 و 65، مرکز پرتو طب آزما، پلاک ۲۸۰، ساختمان طب آزما- کدپستی : 3719639486

  025-3119

  025-36634978