شیمی درمانی

شیمی درمانی ( كِموتراپی ) نوعی از درمان سرطان است كه در آن از دارو برای نابود كردن سلول های سرطانی استفاده می شود.

گاهی درمان بیماری با شیمی درمانی به عنوان تنها درمان بوده ولی بیشتر اوقات همراه با جراحی، رادیوتراپی یا دیگر درمان ها است .

هدف از شیمی درمانی معالجه، كنترل یاكاهش علائم سرطان است و بسته به نوع سرطان و میزان پیشرفت آن، شیمی درمانی باعث معالجه، كنترل یا بهبود علائم سرطان می شود برنامه شیمی درمانی بسیار متنوع است.

فواصل و طول شیمی درمانی بسته به نوع ومیزان پیشرفت و واكنش بدن بیماراست معمولا شیمی درمانی به صورت دوره های درمان و استراحت داده می شود مركز تشخیص و درمان سرطان صدرا دارای مجهز ترین بخش شیمی درمانی در استان قم با ۱۰ تخت فعال بوده كه بیماران تحت نظر پزشكان متخصص هماتولوانكولوژیست و رادیوتراپیست شیمی درمانی می شوند.

 

مرکز شیمی درمانی قم:

مركز تشخیص و درمان سرطان صدرا:

 خیابان 19دی (باجک)، کوچه 10، ساختمان فرجاد، طبقه پایین- کدپستی : 3713615757

 025-3191

 025-31915014