نشریه فرجاد (شماره 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • بررسی تاثیر داروی میتوکسانترون
  • دکتر سعید تقیبی - رادیولوژیست، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  • دکتر عباس نوریان – نورولوژیست، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  • مریم افرازه – دانشجوی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 

  • تشنج Absence یا آبسانس
  • دکتر مرتضی رضوانی کاشانی – متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان

 

 

  • گزارش موردی 1
  • دکتر علیرضا ظهیری – رادیولوژیست بخش ام ار ای بیمارستان قائم کرج

 

 

  • گزارش موردی 2
  • دکتر احمد علیزاده – رادیولوژیست، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رشت