رادیولوژی

"برای دریافت نوبت رادیولوژی اینجا کلیک کنید"

بخش رادیولوژی فعال در مركز پرتوطب آزما (مرکز رادیولوژی قم) مجهز به ۲ مدل دستگاه با قابلیت (CR) و (DR) می‌باشد. در رادیولوژی (DR) از سیستم FULL DIGITAL و بهره گیری از دستگاه Z-motion ساخت كمپانی Control x امریكا امكان عكس برداری از تمام نقاط بدن فراهم شده است. 

در این سیستم با حداقل اشعه و قدرت بزرگنمایی بدون نیاز به دادن اشعه بالا تصاویر رادیوگرافی مطلوب تهیه می‌شود و در رادیولوژی (CR) ازدستگاه Dry Laser Imager مدل Drypro۸۳۲ متعلق به شركت Konica Minolta برای ارائه خدمات بهره گرفته شده است.

 

خدماتی كه در بخش رادیولوژی مرکز طب آزما ارائه می‌شود:

– رادیوگرافی از اندامها با قدرت ZOOM و تهیه كلیشه های متعدد بدون نیاز به اشعه اضافه و همچنین رادیوگرافی اختصاصی مفاصل

– رادیولوژی تخصصی مفاصل با استفاده از تزریق ماده حاجب داخل مفاصل ارتروگرافی

– رادیوگرافی از قفسه سینه

–عکس رنگی رحم (هیسترو سالپنگوگرافی)

– رادیوگرافی تخصصی به همراه ماده حاجب تزریقی از كلیه ها و مجاری ادراری شامل : KUB و IVP

– رادیوگرافی از دستگاه گوارش شامل:

رادیوگرافی ساده شكم

باریوم سوالو

 باریوم میل

 ترانزیت روده باریك و …

– رادیوگرافی تخصصی از ستون فقرات گردنی- پشتی- كمری

– رادیوگرافی تخصصی اطفال شامل تعیین سن استخوانی – ادنونئید

دستگاه Dry Laser Imager مدل Drypro۸۳۲ متعلق به شركت Konica Minolta برای ارائه خدمات بهره گرفته شده است.

 

رادیولوژی طب آزما - رادیولوژی قم  - رادیولوژی خاکفرج - مرکز رادیولوژی قم - فرجاد قم - فرجاد - گروه تشخیصی درمانی فرجاد

دستگاه رادیولوژی DDR (مرکز تصویر برداری طب آزما)

 

 

خدماتی كه در بخش رادیولوژی مرکز تابش پرتو ارائه می‌شود:

– رادیوگرافی از اندامها با قدرت ZOOM و تهیه كلیشه های متعدد بدون نیاز به اشعه اضافه 

– رادیوگرافی اختصاصی مفاصل

– رادیولوژی تخصصی مفاصل با استفاده از تزریق ماده حاجب داخل مفاصل ارتروگرافی

– رادیوگرافی از قفسه سینه

– رادیوگرافی تخصصی به همراه ماده حاجب تزریقی از كلیه ها و مجاری ادراری شامل : KUB و IVP

– رادیوگرافی از دستگاه گوارش شامل: 

 رادیوگرافی ساده شكم

 باریوم سوالو

 باریوم میل

 ترانزیت روده باریك و…

– رادیوگرافی تخصصی از ستون فقرات گردنی، پشتی، كمری

– رادیوگرافی تخصصی اطفال شامل تعیین سن استخوانی، ادنویید

 

رادیولوژی تابش پرتو - مرکز رادیولوژی قم - رادیولوژی باجک - رادیولوژی - فرجاد قم - فرجاد - گروه تشخیصی درمانی فرجاد

دستگاه رادیولوژی DDR (مرکز تصویر برداری پرتو تابش)             

 

 

مرکز رادیولوژی قم:

مرکز تصویربرداری پرتوطب آزما:

  قم، بلوارامام موسی صدر، بین کوچه 63 و 65، مرکز پرتو طب آزما، پلاک ۲۸۰، ساختمان طب آزما- کدپستی : 3719639486

  025-3119

  025-36634978


مرکز تصویربرداری تابش پرتو:

 قم، خیابان 19دی (باجک)، کوچه 10، ساختمان فرجاد، طبقه دوم- کدپستی : 3713615760

 025-3191

 025-31915012