رادیولوژی

"برای دریافت نوبت رادیولوژی اینجا کلیک کنید"

بخش رادیولوژی فعال در مركز پرتوطب آزما (مرکز رادیولوژی قم) مجهز به ۲ مدل دستگاه با قابلیت (CR) و (DR) می‌باشد. در رادیولوژی (DR) از سیستم FULL DIGITAL و بهره گیری از دستگاه Z-motion ساخت كمپانی Control x امریكا امكان عكس برداری از تمام نقاط بدن فراهم شده است. 

در این سیستم با حداقل اشعه و قدرت بزرگنمایی بدون نیاز به دادن اشعه بالا تصاویر رادیوگرافی مطلوب تهیه می‌شود و در رادیولوژی (CR) ازدستگاه Dry Laser Imager مدل Drypro۸۳۲ متعلق به شركت Konica Minolta برای ارائه خدمات بهره گرفته شده است.

 

خدماتی كه در بخش رادیولوژی مرکز طب آزما ارائه می‌شود:

– رادیوگرافی از اندامها با قدرت ZOOM و تهیه كلیشه های متعدد بدون نیاز به اشعه اضافه و همچنین رادیوگرافی اختصاصی مفاصل

– رادیولوژی تخصصی مفاصل با استفاده از تزریق ماده حاجب داخل مفاصل ارتروگرافی

– رادیوگرافی از قفسه سینه

–عکس رنگی رحم (هیسترو سالپنگوگرافی)

– رادیوگرافی تخصصی به همراه ماده حاجب تزریقی از كلیه ها و مجاری ادراری شامل : KUB و IVP

– رادیوگرافی از دستگاه گوارش شامل:

رادیوگرافی ساده شكم

باریوم سوالو

 باریوم میل

 ترانزیت روده باریك و …

– رادیوگرافی تخصصی از ستون فقرات گردنی- پشتی- كمری

– رادیوگرافی تخصصی اطفال شامل تعیین سن استخوانی – ادنونئید

دستگاه Dry Laser Imager مدل Drypro۸۳۲ متعلق به شركت Konica Minolta برای ارائه خدمات بهره گرفته شده است.

 

رادیولوژی طب آزما

دستگاه رادیولوژی DDR (مرکز تصویر برداری طب آزما)

 

 

خدماتی كه در بخش رادیولوژی مرکز تابش پرتو ارائه می‌شود:

– رادیوگرافی از اندامها با قدرت ZOOM و تهیه كلیشه های متعدد بدون نیاز به اشعه اضافه 

– رادیوگرافی اختصاصی مفاصل

– رادیولوژی تخصصی مفاصل با استفاده از تزریق ماده حاجب داخل مفاصل ارتروگرافی

– رادیوگرافی از قفسه سینه

– رادیوگرافی تخصصی به همراه ماده حاجب تزریقی از كلیه ها و مجاری ادراری شامل : KUB و IVP

– رادیوگرافی از دستگاه گوارش شامل: 

 رادیوگرافی ساده شكم

 باریوم سوالو

 باریوم میل

 ترانزیت روده باریك و…

– رادیوگرافی تخصصی از ستون فقرات گردنی، پشتی، كمری

– رادیوگرافی تخصصی اطفال شامل تعیین سن استخوانی، ادنویید

 

رادیولوژی تابش پرتو

دستگاه رادیولوژی DDR (مرکز تصویر برداری پرتو تابش)             

 

 

مرکز رادیولوژی قم:

مرکز تصویربرداری پرتوطب آزما:

 قم، بلوار امام موسی صدر (خاکفرج)، جنب بانک صادرات، کوچه صفدری 61، پلاک280، ساختمان طب آزما- کدپستی : 3719639486

  025-3119

  025-36634978


مرکز تصویربرداری تابش پرتو:

 قم، خیابان 19دی (باجک)، کوچه 10، ساختمان فرجاد، طبقه دوم- کدپستی : 3713615760

 025-3191

 025-31915012